Gennem øret ser man direkte ind i hjernen –  look directly into the brain Through the ear

​​Øreakupunktur redigerer netværk i hjernen – Ear acupuncture edits networks in the brain

profilepic (457x640)
John Howard
Lars Sandrini
Lars Sandrini
admin-ajax
Daniel Asis
Raphael Nogier
Raphael Nogier
Anne Marie Vester
Anne Marie Vester

Øreakupunktur-uddannelsen forløber over tre moduler.

Moduler kan tages uafhængigt af hinanden.


Modul 1

Grunduddannelse i øreakupunktur fra A-Z

d. 8. – 10. november 2019


Module 1 in English

Basic Ear Acupuncture from A-Z

January 3rd- 5th 2020


Modul 2

Frekvenser fra A-Z

d. 10. – 12. januar 2020


Module

in English

Frequences from A-Z

September 4th – 6th 2020


Modul 3

Udvidet øreakupunktur

d. 5. – 7. februar 2021


Moduler kan tages uafhængigt af hinanden.

Hilde Leraand: “Efter otte år i praksis, er denne uddannelse det bedste jeg har oplevet og den mest effektive metode jeg har anvendt”.

“After eight years in the private clinic, this education is the best I have experienced and the most effective method I have used”.

 

R.A.B points

Hvert modul tæller 20 R.A.B. points

Battlefield tæller otte R.A.B. point

 

Mennesket på øret, Homunculus (English version below)

Øret afspejler en Homunculus, som henviser til en hel menneskekrop i en miniature afbildning. Hænder og fødder har en tilsvarende Homunculus. Ved gang stimuleres fodzoner, der svarer til hele kroppen. Når hænder berører, stimuleres hele kroppen tillige og der opnås en kropsfornemmelse i kontakten med omverden som orienterer distalt fra. Ører orienter ligeledes om lyde fra omverden. Ørets placering på siden af hovedet stimulerer centralt, da ørerne bevæger sig sammen med hovedet, stimuleres buegangene og der opnås en synkron fornemmelse for hovedets og kroppens position i forhold til hinanden sammen med en fornemmelse for, hvor lyd kommer fra. Tilsammen udgør Homunculus på hænder, fødder og øre en meta-integration af stimuli i form af en overordnet sensorisk taktil orientering som følge af informationerne fra den fysiske interaktion fra hænder, fødder og øre med miljøet omkring mennesket.

Øret er beklædt med den mest komplekse nerveforsyning på hele kropsoverfladen, da øret er innerveret af syv forskellige nerver, bl.a. N. vagus (parasympatisk integration, stimulerer fordøjelse, søvn og forplantning). N vagus har hudkontakt på øret som det eneste sted på hele kropsoverfladen. Der er ligeledes resonans mellem forsterstadiets kimblade og Homunculus på øret.

Øret er en unik indgang til behandling af hele nervesystemet. Øre-akupunktur kan anvendes af begyndere. Øreakupunktur kan avanceres til at kunne behandle hele kroppen med et punkt, nemlig det svageste punkt. Med avanceret øreakupunktur, kan det svageste punkt detekteres, defineres og behandles, så patientens svageste led behandles i stedet for andre mere overfladiske symptomer. Ingen anden terapi  har en så specifik model til at definere det mest behandlingsværdige punkt i forhold til andre punkter.

Hos Ny Energi & World Medicine har alle undervisere 30 års erfaring med øre-akupunktur og interessante resultater, der demonstreres med mange gentagelser på alle moduler.

Læringsresultater – Learning outcome

Modul 1

Ørets anatomi.

Grundlæggende øre-akupunktur.

Alle punkters beliggenhed.

Konkret og præcis anvendelse og behandling af alle punkter på øret.

Behandling af alle slags funktionelle lidelser.

Smertebehandling i flere versioner.

Differentiering mellem muskulære, skeletale, nociceptive og disociative smerter.

Traumebehandling.

 

Modul 2

Frekvenser fra A-Z

VAS-pulsdiagnose kan udføres af alle deltagere efter modul 2.

Diagnosticering af alle lidelsers oprindelse.

Årsagsbehandling med frekvenser. Symptombehandling med frekvenser og nåle.

Dybeste blokering detekteres, behandles og defineres

 

Modul 3

Terapi forhindringer fra A-Z

Fotogrammet fra A-Z

Lysbehandling fra A-Z

Fødevareallergi-test

Lateralitets behandling

 

Rettigheder: Alle deltagere berettiger sig til vederlagsfri ubegrænset praktik hos Ny Energi & World Medicine, hvor vi sikrer, at hver enkelt støttes til at kunne praktisere med interessante resultater. Efter modul 3 får praktikanter ikke lov at forlade patienter, før de er smertefrie!

Fredag d. 8. november 2019 fra 19.00 – 22.00

Lørdag d. 9. november 2019 fra 9.00 – 17.30

Søndag d. 10. november 2019 fra 9.00 – 16.00

Underviser: Anne Marie Vester

Det er en fordel at anskaffe sig en punktsøger samt en blå trykpen fra Sedatelec.

 

Program

Ørets anatomi i 2D.

Ørets anatomi i 3D. De anatomiske områder tegnes ind på et øre. Eventuelle småfejl justeres, så alle kan orientere sig korrekt på ørets kupperede terræn.

Ørets udvikling lineært med fosterstadiet.

Kimbladene og deres korrespondance med ørets anatomi og fysiologi.

Hvad betyder ørets form?

Øreakupunkturens historie.

Behandling på forsiden kontra bagsiden af øret.

Hvad er et øre-akupunkturpunkt?

Biopsi af et øre-akupunkturpunkt.

Detektion af relevante punkter med elektrisk punktsøger.

Detektion af relevante punkter med trykpen.

Behandling af punkter med tryk, nål, strøm.

De indre organers afbildning og behandling på øret. Det indre kimblad, Endoderm.

Fordøjelseskanalens afbildning og behandling på øret.

Muskler og skelettes afbildning og behandling på øret. Midterste kimblad, Mesoderm.

Rygsøjlens afbildning på øret, afbildning af hver ryghvirvel

Dermatomer tilsvarende spinalnervers afbildning på øret.

De genitale organers afbildning og behandling på øret.

Nervesystemets afbildning og behandling på øret. Ydre kimblad, ektoderm.

Hormonkirtlers afbildning og behandling på øret.

Smertebehandlingsprotokol af M. Marignan.

Smertebehandlingsprotokol af R. Bering.

Angst og traumebehandling. Protokol af henholdsvis D. Asis og AM Vester.

Ørets nerveforsyning, den mest komplekse nerveforsyning på kropsoverfladen. Vagus-nerven kommer på øret, som det eneste sted til kropsoverfladen og kan påvirkes der.

Hjernens tre lag.

Ørets tre opdelinger svarende til både nerveforsyning, kimblade og faser.

Ørets tre faser. Hvert punkt repræsenterer tre lag af punkter.

Fase 1.

Fase 2.

Fase 3.

Eksempler:

Rygsøjlen i fase 1, 2, 3.

Knæet i fase 1, 2, 3.

Fase 2 Endoderm, synlige og skjulte zoner.

Fase 2 Mesoderm, synlige og skjulte zoner.

Fase 2 Ektoderm, synlige og skjulte zoner.

Fase 3 Endoderm, synlige og skjulte zoner.

Fase 3 Mesoderm, synlige og skjulte zoner.

Fase 3 Ektoderm, synlige og skjulte zoner.

VAS. Vaskulært Autonomt Signal er forekomst af en dynamisk pulsreaktion, ved berøring af et behandlingsværdigt punkt, der tilsvarer en patologi.

Frekvenser

Bølgelængder

Lys. Lys er mere end synligt lys.

Tre primære farver i lys. Fire primære farver på paletten.

Lys bøjer ikke lige meget.

Frekvenser i lys, i kroppen og på klaveret. Resonans mellem lys, krop og musik.

Kammertonen

En oktav. Oktaven og Nogiers frekvenser.

Flere oktaver, flere frekvenser.

Rene toner, rene frekvenser. Hvad virker på mennesket?

Frekvensers zoner på øret og på kroppen.

Frekvensoversigt.

Anvendelse af frekvenser.

Frekvens A

Frekvens B

Frekvens C

Frekvens D

Frekvens E

Frekvens F

Frekvens G

Frekvensapparater.

Anvendelse af frekvenser.

3. modul

Fredag d. 5. november 2021 fra 10.00 – 18.00

Lørdag d. 6. november 2021 fra 9.00 – 17.30

Søndag d. 7. november 2021 fra 9.00 – 13.00

Underviser: Anne Marie Vester

 

Program

Blokerende ar på huden

Ar fra forbrænding og operation.

Vertikale kontra horisontale ar.

Kliniske tegn på påvirkning af ar; generelle tegn, neurologiske tegn, kardiovaskulære tegn.

Ar og VAS-reaktion.

Lokalisation af ar på hud og skade i organer.

 

Test for fødevareallergi.

Protokol af R. Nogier.

Straks allergi IgE, priktest.

Semi-forsinket allergi, IgG.

Forsinket allergi, lymfocytter.

 

Dental fokus

Betydning af dental fokus.

Dentale foci:

Granulom, cyste, tandkødsbetændelse (gingivitis), kæbeleds problem, retinerede visdomstænder, elektrogalvanisme fra flere store sølvplumper.

Diagnose af dentale foci.

Kliniske tegn på dentale foci.

Detektion af dentale foci lokalt og på øret.

Korrespondance mellem et dentalt fokus og et ørepunkt.

 

Lateralitet

Forskellen på menneske og dyr.

Symmetri og geometri.

Lateralitet og funktionel asymmetri.

Lateralitets test, vurdering og betydning.

Ny frekvens. Frekvens L!

Behandling af Lateralitet.

 

Vurdering af graden af patologi.

Skal patienten sendes til røntgen eller er patologien mindre alvorlig?

 

Homologe punkter

 

Hvad betyder vinklen nålen placeres i eller lyset applikeres med?

Tilmelding sker ved at sende en mail til klinik@ny-energi.dk eller ved indbetaling af kursushonorar.

Pris

3.500, – kr. for hvert modul.

Materiale og middagsbuffet bestående af powerfood er inkluderet.

Betaling til

Vestjysk Bank

Adresse: Store Torv, 7500 Holstebro, Danmark.

Konto: 7600 1559186

Tekst: Fulde navn

Iban: DK2276000001559186

Swift: VEHODK

Når samme modul generhverves indenfor tre år, ydes 500 kr. i rabat.

 

Sted

Alle moduler afholdes på

World Medicine

Slagelsegade 12, 2100 Østerbro

 

Hoteller i nærheden

Man kan overnatte på klinikken for 100 kr. pr. nat.

Hotel Østerport, 600 meter fra World Medicine

https://www.hotelosterport.dk/

Hotel Babette Guldsmeden (100% økologisk, 1600 meter fra World Medicine

https://de.guldsmedenhotels.com/

 

Find vej

Fra lufthavnen. Tag Metro til Nørreport, dernæst Trianglen.

Fra Hovedbanegården. Tag 1A-bussen til Trianglen.

 

English

Registration by email to klinik@ny-energi.dk or by paying course fees.

Price

3,500, – kr. for each module.

Material and dinner buffet consisting of powerfood are included.

Payment to Vestjysk Bank

Address: Store Torv, 7500 Holstebro, Denmark.

Account: 7600 1559186

Text: Full name

Iban: DK2276000001559186

Swift: VEHODK

When the same module is regained within three years, DKK 500 is granted a discount.

Place

All modules are held on

World Medicine

Slagelsegade 12, 2100 Østerbro, Copenhagen

Hotels nearby

You can stay at the clinic for DKK 100,- per night.

Hotel Østerport, 600 meters from World Medicine

https://www.hotelosterport.dk/

Hotel Babette Guldsmeden (100% organic, 1600 meters from World Medicine

https://de.guldsmedenhotels.com/

Find your way

From the airport: Take the Metro to Nørreport, from Nørreport to Trianglen.

From Central Station: Take the 1A bus to Trianglen. World Medicine is 100 meters from Trianglen.

Module 1 in English

Friday 3rd, January 2020 from 5:00pm – 9:00pm

Saturday 4th, January 2020 from 9:00am – 5:30pm

Sunday 5th, January 2020 from 9:00 am – 3:00pm

 

Course outline

Anatomy of the ear.

Development of the ear linear with the fetal stage.

Ende-, Meso- and Ectoderm and their correspondence with the anatomy and physiology of the ear.

What does the shape of the ear mean?

The history of ear acupuncture.

Treatment on the face versus the back of the ear.

What is an Ear Acupuncture Point?

Biopsy of an ear-acupuncture point.

Detection of relevant points with electric point finder.

Detection of relevant points with pressure pen.

Treatment of points with pressure, needle, current.

Imaging and treatment of the internal organs on the ear.

Endoderm.

Digestive tract imaging and treatment on the ear.

Muscle and skeletal imaging and treatment on the ear.

Mesoderm.

Spine image on the ear, image of each vertebra

Dermatoma similar to spinal nerve imaging on the ear.

Imaging and treatment of the genital organs on the ear.

Nervous system imaging and treatment on the ear.

Ectoderm.

Hormone gland imaging and treatment on the ear.

Pain Management Protocol by M. Marignan.

Pain Management Protocol by R. Bering.

Anxiety and trauma treatment of D. Asis and AM Vester, respectively.

 

Registration by email to klinik@ny-energi.dk or by paying course fees.

Price

3,500, – kr. for each module.

Material and dinner buffet consisting of powerfood are included.

Payment to Vestjysk Bank

Address: Store Torv, 7500 Holstebro, Denmark.

Account: 7600 1559186

Text: Full name

Iban: DK2276000001559186

Swift: VEHODK

When the same module is regained within three years, DKK 500 is granted a discount.

Place

All modules are held on

World Medicine

Slagelsegade 12, 2100 Østerbro, Copenhagen

Hotels nearby

You can stay at the clinic for DKK 100,- per night.

Hotel Østerport, 600 meters from World Medicine

https://www.hotelosterport.dk/

Hotel Babette Guldsmeden (100% organic, 1600 meters from World Medicine

https://de.guldsmedenhotels.com/

Find your way

From the airport: Take the Metro to Nørreport, from Nørreport to Trianglen.

From Central Station: Take the 1A bus to Trianglen. World Medicine is 100 meters from Trianglen.

COURSE OBJECTIVES

 • Understand the history of the Battlefield Acupuncture protocol
 • Learn the Battlefield Acupuncture Protocol and other Advanced Protocols
 • Correct auricular insertion techniques for Battlefield Acupuncture and Advanced Battlefield Acupuncture including auricular acupoint locations
 • Apply Battlefield Acupuncture and Advanced Battlefield Acupuncture in clinical practice successfully – when to use the protocols
 • Side Effects and Results of Battlefield Acupuncture and Advanced Battlefield Acupuncture

 

COURSE OUTLINE

 • Introduction and History of Battlefield Acupuncture
 • Why use Battlefield Acupuncture? What conditions can it treat?
 • Types of needles used and why
 • Needle insertion techniques
 • Point location and function
 • Clinical Cut-Offs and Delayed Response
 • Advanced Battlefield Acupuncture Protocols
 • Ear Care and Follow-up
 • Battlefield Acupuncture Results
 • Conclusion

PAUL NOGIER & ØREAKUPUNKTUR

Den franske læge og ingeniør Paul Nogier (1908 – 1996) opdagede hele menneskets nervesystem har forbindelse til øret og er behandlingsmæssigt tilgængeligt der.

Han fandt senere ud af at se ind i hjernen og kommunikere med kroppens nervesystem via radialis pulsen. Hans opdagelse af punkter og nervesystemets sprog i frekvenser er ikke senere ændret eller suppleret. Paul Nogier underviste i øreakupunktur gennem 45 år. En læge, der fulgte hans undervisning gennem 15 år, har ikke hørt noget gentaget. Paul Nogier blev indstillet til Nobelprisen tre gange. WHO standardiserede øreakupunkturen med dens opdager i spidsen, hvilket begyndte i 1990. Raphael Nogier har undervist i Danmark hvert år siden 1990.

Læs pdf

1. modul

Fredag d. 8. november 2019 fra 19.00 – 22.00

Lørdag d. 9. november 2019 fra 9.00 – 17.30

Søndag d. 10. november 2019 fra 9.00 – 16.00

Underviser: Anne Marie Vester

Det er en fordel at anskaffe sig en punktsøger samt en blå trykpen fra Sedatelec.

 

Module 1 in English

Friday 3rd, January 2020 from 5:00pm – 9:00pm

Saturday 4th, January 2020 from 9:00am – 5:30pm

Sunday 5th, January 2020 from 9:00 am – 3:00pm

 

2. modul

Fredag d. 10. januar 2020 fra 10.00 – 18.00

Lørdag d. 11. januar 2020 fra 9.00 – 17.30

Søndag d. 12. januar 2020 fra 9.00 – 13.00

Underviser: Anne Marie Vester

Det er en fordel at have et frekvensapparat. Vi har forskellige frekvens-apparater til afprøvning og anvendelse på uddannelsen.

 

​Module 2 in English

Fredag d. 4. september 2020 fra 10.00 – 18.00

Lørdag d. 5. september 2020 fra 9.00 – 17.30

Søndag d. 6. september 2020 fra 9.00 – 13.00

 

​3. modul

Fredag d. 5. november 2021 fra 10.00 – 18.00

Lørdag d. 6. november 2021 fra 9.00 – 17.30

Søndag d. 7. november 2021 fra 9.00 – 13.00

Underviser: Anne Marie Vester

LITTERATUR
Kan rekvireres på

https://ny-energishop.dk

Øre-akupunktur 1 for begyndere, Raphael Nogier
Oversat til dansk 200,- kr.

Øre-akupunktur 2, frekvenser, Raphael Nogier
Oversat til dansk 200,- kr.

Øre-akupunktur 3 Auriculoterapi tekstbog 190 sider
Øreakupunktur med personligt præg, Yves Rouxeville
Oversat til norsk 300,- kr.

Fotoner og livet afprof. Pierre Magnin
Stort værk omkring behandling med farvet lys på øret
Oversat til norsk 300,- kr​​.

Tilmelding