Praktisk Posturologi 

​Posturologi – den indre GPS

Orientering og stabilisering i rum

Posturologi grunduddannelse
4. – 6. september  2020

World Medicine
Slagelsegade 12, København Ø

​Lær den praktiske Posturologi på tre dage.​
Fredag fra 12:00 – 20:00
Lørdag fra 9:00 – 18:00
Søndag fra 9:00 – 13:00

​Posturologi er læren om menneskets postur, positur, position eller stilling i rummet og evnen til at stabilisere rummet. Posturens strategiske funktion er at navigere kroppen i rummet med mindst mulig anstrengelse samt at beskytte mennesket. Emotioner og motoriske programmer er linket sammen i hjernen. Derfor er posturologi også en strategisk kompensation på traumer. Kroppens positur anvendes således også til beskyttelse.

KURSUSPLAN:

Alle posturologiske behandlingsmetoder demonstreres på klienter og deltagere og gentages mange gange. Efter dette modul, kan de fleste holdningsanomalier korrigeres.

 • Definition
 • Posturologiske strategier: Posturologiske input, der informerer hjernen om hvor kroppen befinder sig i rum. Posturolgiske output, der informerer kroppens muskler om hvolken tonus der er optimal.
 • Det motoriske hierarki: Associative cortex, primære sensomotoriske system, bevægelse.
 • Somatosensoriske systemer: Exteroceptiv integration. A. Protopatisk sensibilitet. B. Epikritisk sensibilitet. Proprioceptiv kontrol. Proprioceptiv kompensation. Enteroceptiv integration.
 • Orientering i rum.
 • Stabilisering i rum.
 • Dysreguleret proprioception.
 • Visuel, vestibulær kontrol.
 • Generelle posturologiske tests.
 • Posturologisk modning.
 • Behandling af Posturologisk betingede smerter, stillingsforstyrrelser, konginitive forstyrrelser.

Anne Marie Vester underviser

Posturolog siden 1999.

Den umiddelbare og synlige effekt demonstreres på klienter. Deltagere kan medbringe de tungeste klienter til behandling.

TILMELDING

​Indbetaling af kursusgebyr på 3500,- kr.

Beløbet dækker undervisning, materiale og forplejning.

Overnatning kan finde sted på vor klinik, for 100,- kr. pr nat.

Konto: 7600 1559186
Tekst.: Fornavn og efternavn

Betaling fra udlandet:
Eban: DK2276000001559186
Swift: VEHODK

Gennemarbejdet materiale.

Fem E-learn lektioner, 20 lektioner.

Imponerende praktik.

Hands on. Mange gentagelser.

Verdens bedste posturologi-uddannelse.

 

Posturologi Learning outcome

 • Forståelse for hvorledes mennesket stabiliserer rummet og sig selv i rummet.
 • Forståelse for tungens andel, diagnose og behandling i det posturologiske system.
 • Forståelse for kæbens andel, diagnose og behandling i det posturologiske system.
 • Forståelse for traumers andel i det posturologiske system.
 • Forståelse for hudens andel, diagnose og behandling i det posturologiske system.
 • Forståelse for musklernes andel, diagnose og behandling i det posturologiske system.
 • Forståelse for føddernes (og fodtøjs) andel, diagnose og behandling i det posturologiske system.
 • Forståelse for øjnenes komplekse andel, diagnose og behandling i det posturologiske system.
 • Færdigheder i at rekonstruere hele det posturologiske system og derved genoprette den optimale stilling via 1. neurologiske baner gennem øre-akupunktur, 2. motoriske baner gennem akupressur og genoptræning 3. fodregulering gennem posturologiske såler.

POSTUROLOGI

Trods en kompleks neurologisk styring, hviler Posturologi på en meget enkel strategi, nemlig at organisere kroppens tyngdepunkt midt mellem fødderne, samt at sætte mindst mulig energi i anvendelse ved den stående stilling eller ved bevægelse. Den multiplekse aktivitet i nervesystemet, hvis resultat er kropsstillingen, er en af de sidst erhvervede funktioner, som er meget mindre moden end andre fysiologiske funktioner. Derfor er evnen til at stå oprejst mere sårbar, hvilket forklarer den høje frekvens af dysfunktioner.

Posturologiske forstyrrelser udgør smerter i bevægeapparatet, instabilitet, indlæringsproblemer og kognitive forstyrrelser.

KLINIK

Posturologi er et koncept hvor flere videnskaber løber sammen. Posturologien udgør et farvel til adskillige uforklarlige symptomer og fremkalder med sin metode et nyt billede af sundhed og sygdom, hvor resultaterne indstifter et nyt paradigme. Klienter undersøges i stående stilling. Med et kort posturologisk blik kan konstateres, om klienten står afslappet oprejst ved at være posturologisk balanceret eller skæv.

DR. Michel MARIGNAN

Afholder kurser i Posturologi verden over. En beskeden og seriøs mand, med en sjælden indsigt.

Tilmelding