​Akupunktur-uddannelse i København og Holstebro

Godkendt af alle forsikringsselskaber, sygesikringen Danmark, RAB, PA og ECTMA.

 

Charlotte Bartholin
Charlotte Bartholin
Daniel Asis
Daniel Asis
Nickolai Damgaard
Nickolai Damgaard
Raphael Nogier
Raphael Nogier
Anna Iben Hollensberg
Anna Iben Hollensberg
Anne Marie Vester
Anne Marie Vester
Frede Damgaard
Frede Damgaard
Robert Bering
Robert Bering
Wolfgang Fasser
Wolfgang Fasser
Arvin Larsen
Arvin Larsen

Danmarks ældste akupunktur-uddannelse

Informationsmøde onsdag d. 12. juni kl. 19.00 i Holstebro
Godkendelse og anerkendelse

 

Akupunktur-uddannelsen har højeste standard i Danmark.

I vor tid er behandling af symptomer ikke nok. Patienter er klogere!  De har behov er en udredning af deres symptomer afstemt med deres livshistorie, en forklaring på principper der underbygger din behandlingsstrategi, meningsfuld vejledning fra dig, dokumentation gennem puls og tungediganose. Dette får du på rygraden.

Opstart d. 30. august 2019 i Holstebro.

Opstart d. 27. september 2019 i København.

 

Pris
​Samlet pris for hele uddannelsen inklusiv materiale, E-learn, gæsteforelæsere, oversættere er

59.600 kr. brutto og 29. 800 kr. netto såfremt arbejdsgiver overfører betaling, som fratrækkes løn før skat.

Den gennemsnitlige månedlige ydelse er 1815 kr. brutto, 907,50 netto. Det første år er dog flest forlængede moduler. Ved tilmelding indbetales depositum på 1000,- kr., som dækker eksamensafgift til censorer samt uddannelsesmodulerne for første kvartal.

 

Tidshorisont

Uddannelsen forløber over 2 år og ni måneder.

Akupunktur-uddannelsen strækker sig sammenlagt over 7 fredag-søndags moduler samt 16 fredags moduler. Sammen med disse fredagmoduler tildeles al teoretisk undervisning  på E-learn og står til disposition når som helst og så hyppigt man ønsker..
Uddannelsen afsluttes med en godkendt eksamen.

 

​​16 moduler 

  • 16 fredage fra kl 9:30:00 – 18:00
  • E-learning 6 lektioner – til hvert af de 16 moduler, 96 E-learn lektioner.

​7 forlængede moduler 

  • Fredage fra kl. 10:00 – 18:00
  • Lørdage fra kl. 9:00 – 18:00
  • Søndage fra kl. 9:00 – 13:00
Praktik

I alt 414 face to face undervisningslektioner. Dette antal lektioner er ens for alle godkendte skoler. Tallet kan manipuleres ved at regne forberedelsestimer ind. Det er ikke gjort her.

​233 timers praktik foruden ovenstående weekendundervisning.
100 timer af praktikken afsættes til en skriftlig opgave, der fremlægges for klassen.
60 timers superviseret praktik med Anne Marie på en af vore klinikker enten alene eller sammen med en medstuderende efter eget ønske. Der er ikke loft over praktiktimerne som aftales individuelt.

57 timer med egne patienter.
4 behandlinger købes eller byttes med en akupunktør. Forløbet beskrives, tæller 6 timer.
Observation af en medstuderende 10 timer.
Al praktik er gratis muligvis undtagen de 4 behandlinger.

Undervisningsmateriale

Downloades løbende og vederlagsfrit fra vores online bibliotek.
Følgende sekundærlitteratur anbefales:

A Manual of Acupuncture, Peter Deadman

Toungue Diagnosis, Barbara Kirschbaum

Fundamentet i Kinesisk Medicin, Giovanni Maciocia eller Nigel Ching.

Anatomy Trains, Thomas Myers

World Medicine konceptet

World Medicine er en institution med et tværfagligt samarbejde mellem naturvidenskab og traditionel kinesisk akupunktur. Vores speciale er psykotraumatologi. De fleste patienter, der opsøger akupunktur, har kroniske symptomer. Bag kroniske symptomer ligger oftest et fysisk, psykisk eller kemisk traume. Psykotraumatologien den historie, som ligger bag, således at et mennekse igen kan reparere sin krop. Dyb forståelse for traumets natur formidles af gæsteforelæser Professor Bering. Konceptet tillader eleverne at komme med dybt ind i et menneskes livshistorie, hvilket der  udtrykkes dyb taknemmelighed overfor. Elever får en anden tilgang til sig selv, sygdom, patienter og traumatiserede mennesker, som er en meget stor del af kernen i helbredelse.

Akupunkturklinikkerne Ny Energi Holstebro og World Medicine København har ventetider. Elever skal sikre sig at akupunkturlærere har egen klinik og praktiserer akupunktur med succes. Enhver lærer, der kan lære dig at helbrede, har egen klinik med stor succes.

 

At diagnosticere er, at forstå sammenhænge.

​At helbrede med akupunktur er at forstå sammenhænge mellem patientens livshistorie og sygdom. Elever lærer at formidle sammenhængene mellem patientens livshistorie, livsstil, helbredsmæssige konstitution og sygdom. Det er nødvendigt idag.

Midt i uddannelsen skriver Charlotte flg.: “Jeg har stopfuld kalender i dag igen, helt frem til kl. 19.00. Hvad jeg kan, har jeg lært her”.​

World Medicine elever er specialiserede i akupunktur, psykotraumatologi, muskelmeridianer, pulsdiagnose, tungediagnose, ansigtsdiagnose og patientbehandling. Elever har fri adgang til begge klinikker og behandler mellem 100 og 200 patienter gennem uddannelsen.

​Uddannelsesprogram

Her beskrives nogle af de emner, uddannelsen byder på.

Akupunkturens historie

Historien stammer hovedsageligt fra Den Gule Kejsers klassiker (300 BC og til 200 AD), som på engelsk er en samling af to bøger og på dansk tre bøger SuWen, LingShu og NanJing skrevet af et antal forfattere, der er estimeret til ca. 20. Den Gule Kejser er oversat og udgivet på dansk i E-form (Hørlych Karlsen, 2014).

I 1971 fandt man nogle gamle Mawang-tui dokumenter dateret til 168 BC. De definerer elleve meridianer uden punkter (Jeon and Lee, 2013). Disse teorier følger langt mere Thomas Myers definition af linjer i Anatomy Trains Myers 2013), der svarer til meridianer.

Otto Bergmann (1925-2013) fra Wien var ude ti år før Thomas Myers med fascie anatomien, der forklarer muskel meridianer og meridianer udfra detaljeret anatomi.

Der er 85% sammenfald mellem fascie anatomien, som er muskel meridianerne, og meridianerne.

World Medicine formidler forståelsen for sammenhængen mellem antik akupunktur og moderne akupunktur gennem anatomi.

​De tolv hovedmeridianer

Meridianlære, punktlære og punkt lokalisering.

Nutidig meridian litteratur følger beskrivelsen i LingShu, hvor man betragter meridianer som tynde tråde. Muskel meridianerne og anatomien står i kontrast til denne fortolkning, som hersker i al nugældende akupunktur litteratur.

World Medicine elever præsenteres for videnskabelige dokumentation af  meridianer. Det infrarøde foto af Dr. Dietrich Klinghardt illustrerer Mavemeridianen. Billedet er taget efter en nål er placeret i patientens venstre ben og viser de brede muskel meridianer som præsenteres og dokumenteres i uddannelsen.

I anatomien oplever vi at væv er forbundet med hinanden fra de inderste til yderste lag. Bindevæv og fascier forbinder indre organer med det ydre, som er muskler, led, bindevæv og hud. Meridianer optræder i par. Dette ses i praksis som fysiologiske sammenhænge. Lungemeridianen er partner med Tyktarmsmeridianen. I praksis ser vi at Lungeproblemer påvirker Tyktarmsfunktionen. I fysiologien er de forbundet i hjernestammen. Hver meridian har en sidegren, som kaldes en divergent meridian, en meridian som forbinder sig til partneren. Hver meridian har også et bredere forløb i musklerne og det interesserer vi os meget for, fordi al den energi, vi skal bruge til at forbedre kroppens funktioner, mest af alt hænger fast i Muskel meridianerne.

Her illustreres på venstre billede hvorledes kineserne afbilder meridianerne. Midterste illustration viser hvorledes denne model er efterlignet. Højre illustration afspejler naturvidenskaben, hvor fascier sammenbinder muskler i lange kæder, der er sammenfaldende med meridianer.

World Medicine formidler forståelsen for akupunktur ved sammenligning af kinesernes fund og naturvidenskab, således at du har begge vinkler på din forklaring, når du står ved patienten.

Muskel meridianer
​Hver meridian har et dybere forløb gennem specifikke muskler, som afviger fra Hoved-meridianerne. Smerter følger altid muskel-meridianerne og behandles på disse.

​World Medicine er den eneste akupunkturskole i Danmark, der beskæftiger sig med muskel-meridianer og formidler indgående kendskab til sammenhænge mellem organer, muskler og smerter. Hovedmeridianerne kan ikke forklare smerter.

​Yin og Yang

Der findes ingen dansk nomenklatur for begreberne Yin og Yang. De kan betragtes som komplementære eller som modsætninger. Det kommer an på betragteren! Samlet set er Yin og Yang bevægelse.

Traditionel Kinesisk Medicin (TCM) er medicinen om bevægelse. Hvis du ved hvordan ting bevæger sig, har du visdom!

Sygdom er, hvor den harmoniske bevægelse er ophørt, hvor samarbejdet mellem Yin og Yang er adskilt. Akupunktur er, at synkronisere bevægelse.

Bevægelse væk fra er Yang. Udvidelse er Yang.

Bevægelse indeni er Yin. Sammentrækning er Yin.

Jo tættere energi er, des mere udgør energi en substans. Jo mere plads energi har, des mere udgør energi en bevægelse. Interaktion mellem disse bevægelser er alt, hvad vi ser omkring os. Materielle ting og ikke materielle ting bevæger sig sammen. Alt i kroppen er summen af bevægelse.

F.eks. betragtes Hjertet som Yin. Hjerteslagene er Yang. Uden den ene del, er der ingen mening med den anden.

Der er en bevægelse uden retning, som ikke kan måles, denne er Shen. Shen forklares ikke her men i et levende forum, hvor tillid er den vigtigste faktor.

De Fem Elementer

Kineserne har haft næsten ufatteligt stort kendskab til astronomi. En del af akupunkturens forklaringsmodel er baseret på naturens elementer. Kineserne definerer fem elementer. Træ, ild, jord, metal og vand. Alle funktioner i kroppen sammenlignes med disse elementers funktioner i universet. Elementerne sammenlignes også med faser i døgnet, måneden og årstiderne.

Der defineres, fem former for grundfølelser, fem årstider, fem meteorologiske aktioner, fem smage, fem dufte, fem bevægelser der alle interagerer med fem organ par i dette element system. Denne teori forekommer genial.

​​Organer
​Organfunktioner i kinesisk perspektiv.
Sygdommes spæde opståen og udvikling. ​Diagnose af alle organer, samt udredning af det svageste organ. Roden til sygdom udredes og forgreningerne defineres. Dette er diagnose og muliggør årsagsbehandling.

​​Relationer mellem organer
Samarbejde mellem organer og mangel på samme. Helhedsbilledet er yderst aktuelt. Alt kan hænge sammen.

Nåleteknik
Instiks-teknik, dybde, retning, manipulation.
Særlige teknikker til smertebehandling og chok-traumebehandling.

Klimatiske faktorer
Kulde, Hede, Vind, Fugt og Tørhed i klimaet har konsekvenser for helbredet. Filosofisk sammenligning med indre “Klimatiske Faktorer” der ikke har noget med vejr at gøre, men som skaber symptomer, der optræder på samme måde som klimaet. Ydre kulde forstærker indre svagheder, som har med kulde at gøre. Blæst er lavtryk, som tillige påvirker nogle specifikke funktioner.

De syv Emotionelle faktorer
Følelser påvirker respektive organer: Sorg, angst, depression, vrede, eufori, rædsel og tankemylder. Emotioner (motioner) bevæger energi og kan bevæge eller stagnere, men akupunktur kan balancere! Her kan effekten af akupunktur næsten ikke overdrives.

Ghost-syndrom
Når et chok udvikler sig til en ændring i personligheden, fremkommer forskellige niveauer af afhængighed, kompensation adfærd og psykiske ubalancer. Akupunktur modeller til at løsne op for disse niveauer af ubalancer.

De Indre og Ydre “drager”
Både indre og ydre fysiske og psykiske traumer kan medføre ændret adfærd og en form for besættelse og mental stagnation. Akupunkturpunkter kan løsne op, for henholdsvis symptomer som følge af ydre fysiske og indre psykiske påvirkninger, selvom det lyder utroligt.

Chok og traumer, traumatologi
Dybdegående indføring i traumets natur. Forståelse for kompensations-mønstre, evnen til at kompensere, tab af kompensations-evnen, som er sammenbrud. De mest kendte symptomer er angst for at komme i en situation, der minder om traumet. Andre symptomer er nedsat hukommelse og koncentration, drømme der gentager sig, søvnproblemer, kuldskærhed og indre uro. Kinesisk Pulsdiagnose afspejler chok i alle grader samt i hvilken alder et chok har fundet sted. Behandlingen er unik.

​De otte Ekstraordinære meridianer
Ekstra meridianer, som ikke eksisterer når kroppen er i balance, men træder til ved sygdom. Disse udspringer fra den arvelige energi. Små børn behandles på de Ekstraordinære meridianer, idet Hovedmeridianerne ikke er færdigudviklet de første leveår.

Tunge-diagnose
Tungens form, farve, belægning, furer o.a. udtrykker en pålidelig diagnose. Denne diagnoseform blev tidligere anvendt i lægeverden, men faldt bort samtidigt med at lægemidler blev udviklet.

Pulsdiagnose
Gennem tre forlængede weekender trænes pulsdiagnose. Der findes to pulssystemer. Shen-Hammer-systemet og Yin-Yang-systemet. Vi anvender Shen Hammer systemet, fordi det er logisk, let og objektivt.

De otte diagnose-principper
Fundamentet for en akupunktur diagnose er principperne:

  • Yin – Yang
  • Indre – Ydre
  • Overtilstand – Undertilstand
  • Kulde – Hede.

​Diagnosticering af hver enkelt patient. Vi benytter ikke opskrifter, men individuel diagnose og behandling.
Hovedpiner har, ligesom alle andre problemer, mange årsager og behandles på mange forskellige måder, alt efter diagnosen.

Smertebehandling
Lokal-behandling af smerter. Smerter er altid en kompensation for et problem et andet sted Kombination af lokalbehandling og årsagsbehandling.

Praktik
​Alle moduler omfatter praktik under vejledning.​

KLINIKDRIFT
Stil, tips, forholdsregler, supervision, profilering af klinik.

ØREAKUPUNKTUR
Øre-akupunkturen er opdaget og udviklet af den franske læge Paul Nogier. Terapien er effektiv og meget let at lære. Man kan opnå resultater fra første dag.

​Uddannelsen drejer sig kort sagt om, at få dette fag til at fungere, både teoretisk, praktisk, håndværksmæssigt, personligt og økonomisk.

Målsætning med uddannelsen

At kunne helbrede.

World Medicine elever kultiveres til selvopretholdende sundhed fysisk, psykisk, og socialt. Elever støttes, vejledes og stimuleres til at være et tydeligt eksempel for patienter, hvilket supplerer elevens faglige evner med en subjektiv gennemslagskraft.

 

Undervisere


Anne Marie Vester

Ansvarlig for akupunktur, praktik og eksamen

Akupunktør fra Akupunkturskolen i Danmark 1987.

Lektor i akupunktur ved Changchun Universitet, Kina 1990.

Anden akupunktur-uddannelse fra Nihaw Akupunktur 1992.

Studerer cand scient ved Middlesex University, London.

Forelæser på prækonference workshop Syddansk Universitet Odense, Sigmund Freud Universitet Wien, Bit-kongres Xiang Kina.

Mesterlæreelev af Dr. Raphael Nogier, Lyon.

Posturologi fra prof. Dr. Michel Marignan, Marseilles.

Betroet udbredelsen af Øreakupunktur og Posturologi i Skandinavien samt Myoreflex terapi og Psykotraumatologi i Danmark.

​​Egen klinik siden 1987. Venteliste og ansatte siden 1999.

Professor, psykiater Robert Bering

Psykotraumatologi

 


Dr. Daniel ASIS

Lysbehandling

 

Dr. Raphael Nogier www.nogier.info​

Samt Anne Marie Vester Øreakupunktur

 

Professor Dr. med Michel Marignan www.posturo.com​

Posturologi

 

Dr. Anna Iben Hollensberg

Tungmetalforgiftning

 

Frede Damgaard

Vitaminer & mineraler

 

Nicolai Damgaard

Faste

 

Arvin Larsen

Livets hormoner

 

Wolfgang Fasser

Relationer til patienter og helbredelse

 

Charlotte Bartholin

Arbehandling

 


Anne Eising
: Jeg har prøvet mange behandlinger hos rigtig mange terapeuter og alle har gjort noget godt, men kombinationen af hvad jeg fik hos World Medicine slog igennem og fjernede mine symptomer efter første behandling.

Ulla Wiese: Uddannelsen rammer SÅ meget plet med mine ønsker gennem mange år. Jeg er vild med dit drev og struktur, og går hjem inspireret intellektuelt, menneskeligt, sanseligt og æstetisk. Det er en udsøgt fornøjelse at være en del af dette hold. Glæder mig SÅ ubeskriveligt til denne rejse og tilslutter mig din stil med at give sig i kast og give bekymringstanker baghjul.

 

Undervisningsmateriale
Downloades løbende og vederlagsfrit fra vores online bibliotek.


Overnatning
​Kan finde sted for 100 kr. pr. nat på undervisningslokationen.

 

Hvorfor World Medicine?

Vi giver dine hænder, hjerte og hjerne det som dine patineter har behov for.

Hvad er det? Det er en dyb forståelse for sammenhænge. En pang-behandling virker kun en gang uanset hvilken terapi. Næste gang patienten kommer har du næste skud i ærmet og næste og næste, fordi du har forståelsen for baggrunden trin for trin. Når patienter møder en akupunktør, der kan forklare sammenhænge og dokumentere dem kronologisk i pulsen, på tungen og i livshistorien bliver de stampatienter.

Hvorfor vælge os?

Pulsdiagnose i et omfang elever kan diagnosticere og vælge specifikke akupunkturpunkter ud fra pulsdiagnosen alene. Disse punkter er kroppens egen diagnose og de mest effektive.

Tungediagnose i et omfang der kan anvendes i enhver diagnose, uanset om sygdommen er beskrevet (kendt) eller ikke. Ud fra tungen kan elever definere baggrunden for en sygdom.

Ansigtsdiagnose. Elever kan definere den arvelige tendens til svagheder samt ubalancer livsstilen måtte have medført. Elever kan frit differentiere imellem det arvelige og livsstilsbetingede.

Smertebehandling. Elever kan differentiere imellem smerter der skyldes stress, inflammation, skade som sportsskader og operationer. World Medicine elever fjerner alle ikke mekaniske smerter.

Traumer. Elever kan traumebehandle. Elever ved hvorledes man undgår re-traumatisering.

Akupunktur. World Medicine elever kan alle facetter af akupunktur som fag. Gennem fire år har alle undtagen en bestået PA-eksamen.

Mødet med patienten. Elever står stærkt, som deres læremester i mødet med patienten og får samme succes som deres lærer.

Kursus oversigt

Modul 1

30. august 2019

2. modul

27. – 29. september 2019

Posturologi København

Fredag 10:00 – 18:00

Lørdag 9:00 – 17:30

Søndag 9:00 – 13:00

3. modul

1. – 3. nov. 2019

Øreakupunktur 1 København

Fredag 19:30 – 22:00

Lørdag 9:00 – 17:30

Søndag 9:00 – 16:00

4. modul

29. november 2019

5. modul

13. december

6. modul 

10. – 12. januar 2020

Øre-akupunktur 2 København

Fredag 10:00 – 18:00

Lørdag 9:00 – 17:30

Søndag 9:00 – 13:00

7. modul

21. februar 2020

8. modul

7. marts 2020

9. modul

24. april 2020

10. modul

10. maj 2020

11. modul

12. – 14. juni 2020

Muskelmeridianer København

Fredag 10:00 – 18:00

Lørdag 9:00 – 17:30

Søndag 9:00 – 13:00

12. modul

28. august 2020

13. modul

25. – 27. september

Psykotraumatologi København

Fredag 18:00 – 21.30

Lørdag 9:00 – 17:30

Søndag 9:00 – 16:00

14. modul

2. oktober 2020

15. modul

27. november 2020

16. modul

8. januar 2021

17. modul

Øre-akupunktur 3 København

5. – 7. februar 2021

Fredag 10:00 – 18:00

Lørdag 9:00 – 17:30

Søndag 9:00 – 13:00

18. modul

5. marts 2021

19. modul

9. april 2021

20. modul

7. maj 2021

21. modul

12. juni 2021

22. modul

20. – 22. august 2021

Muskelmeridianer 2 København

Fredag 10:00 – 18:00

Lørdag 9:00 – 17:30

Søndag 9:00 – 13:00

23. modul

10. september 2021

24. modul

1. oktober 2021

25. modul

5. november 2021

26. modul
Repetition aftales indbydes

27. modul

Fredag d. 27. maj 2022

Lørdag d. 28. maj 2022

1. modul

27. – 29. september 2019

Posturologi

Fredag 10:00 – 18:00

Lørdag 9:00 – 17:30

Søndag 9:00 – 13:00

2. modul

1. – 3. nov. 2019

Øreakupunktur 1

Fredag 19:30 – 22:00

Lørdag 9:00 – 17:30

Søndag 9:00 – 16:00

3. modul

10. – 12. januar 2020

Øre-akupunktur 2

Fredag 10:00 – 18:00

Lørdag 9:00 – 17:30

Søndag 9:00 – 13:00

4. modul

April 2020

5. modul

Maj 2020

6. modul

Juni 2020

7. modul

August 2020

8. modul

September 2020

9. modul

Oktober 2020

10. modul

November 2020

11. modul

December 2020