​Tværfaglig akupunktur-uddannelse i hjertet af København og i kunstens by Holstebro. Vi går hånd i hånd med lægeverden.

Uddannelsen er godkendt af Dansk Akkrediteringsinstitution som videregående uddannelse. Elever er derved berettiget til studiekort.

unnamed
Joachim Hauser
Charlotte Bartholin
Charlotte Bartholin
admin-ajax
Daniel Asis
Nickolai Damgaard
Nickolai Damgaard
Raphael Nogier
Raphael Nogier
Anna Iben Hollensberg
Anna Iben Hollensberg
Anne Marie Vester
Anne Marie Vester
Frede Damgaard
Frede Damgaard
Robert Bering
Robert Bering
Wolfgang-Fasserjpg
Wolfgang Fasser
Arvin Larsen
Arvin Larsen

Skandinaviens ældste akupunkturuddannelse

Akupunkturskolen producerer videnskabelig forskning

Godkendt af RAB, Danmark, PA, DA, ECTMA og alle forsikringsselskaber

Opstart

Holstebro Akupunkturuddannelse  d. 29. november 2019. 

København Akupunkturuddannelse d. 3. januar 2020.

København Øreakupunktur d. 3. januar 2020.

1/4 af uddannelsen foregår online hjemme hos dig

Al teoretisk akupunktur-undervisning findes online. Log på E-learn når du har tid, lyt så mange gange du har behov gennem hele uddannelsen. Alle elever komplimenterer denne model, uden afbrydelser. Undervisningen og materialet er gennemarbejdet, konkret, klart.

Akupunkturuddannelsen har højeste og godkendt Europæisk gennem ECTMA.

 

Praktisk undervisning

Undervisningsmodulerne er praktisk orienterede. Al teori fra E-learn indlæres gennem praksis. Efter hvert modul har man teknikken i hænderne og føler sig sikker til at praktisere hjemme gennem mange gentagelser.

Personlig udvikling

Akupunkturuddannelsen er en ubeskrivelig rejse og personlig udvikling i at møde mennesker hvor de er, skabe en imødekommende og inkluderende relation, der understøtter akupunktur-behandlingen. Gennem denne uddannelse erfares praktiseres sund levevis, sunde relationer og vi inspirerer til forståelse for vigtigheden i relationen til patienterne. Eksemplets magt, respekten for individet og forståelsen for relationen til patienten kombineret med akupunkturens visdom er årsager til, at vi driver de mest succesrige klinikker i Danmark.

 

Hvad forventer patienter?

Patienter forventer en sammenhængende forklaring, der giver mening. Vi uddanner i at overraske patienter med at udrede deres symptomer, afstemme symptomerne med deres livshistorie, forklare principper der underbygger behandlingsstrategi og give meningsfulde vejledninger. Dette får elever ind på rygraden. Vi lærer elever at udrede langt mere om baggrunde for sygdomme, end der findes mulighed for i vestlig medicin. Vi præsenterer kun lærere, der selv har succes i egen klinik og som selv praktiserer med succes. Det kan måles på tilstrømning af klienter. Vi giver elever hvad klienter efterspørger og forventer.

 

Tidshorisont for uddannelsen i Holstebro 

Akupunktur-uddannelsen i Holstebro strækker sig sammenlagt over 7 forlængede fredag-søndags moduler samt 16 fredags moduler. De 16 moduler inkluderer hver seks E-learn lektioner, der ses inden fremmøde. Uddannelsen afsluttes med en PA-godkendt eksamen.

 

​7 forlængede weekend-moduler 

 • Fredage fra kl. 10:00 – 18:00
 • Lørdage fra kl. 9:00 – 18:00
 • Søndage fra kl. 9:00 – 13:00

​​16 fredags-moduler 

 • 16 fredage fra kl 9:30 – 18:00
 • E-learn. 6 lektioner – til hvert af de 16 moduler, ialt 96 E-learn lektioner.

 

Tidshorisont for uddannelsen i København

Akupunktur-uddannelsen i København strækker sig sammenlagt over 7 forlængede fredag-søndags moduler samt 8 fredags-lørdags-moduler. De 8 moduler inkluderer hver tolv E-learn lektioner, der ses inden fremmøde. Uddannelsen afsluttes med en PA-godkendt eksamen.

 

​7 forlængede fredag – søndags-moduler tilpasset tilrejsende fra Norge og Sverige. Alle forlængede moduler er sidefag til akupunkturuddannelsen og foregår i København.

 • Fredage fra kl. 10:00 – 18:00
 • Lørdage fra kl. 9:00 – 18:00
 • Søndage fra kl. 9:00 – 13:00

​​8  fredag – lørdags moduler tilpasset tilrejsende fra Norge og Sverige

 • Fredage fra kl 10.00 – 18:30
 • Lørdage fra kl 8.00 – 16.00
 • E-learn. 12 lektioner – til hvert af de 8 moduler, ialt 96 E-learn lektioner.

 

Teoretiske og praktiske lektioner

Antal lektioner er ens for alle PA-godkendte skoler. Tallet kan manipuleres ved at regne forberedelsestimer ind. Det praktiseres ikkeher.

414 face to face undervisningslektioner.

​233 timers praktik.

 

Pris
​Samlet pris for hele uddannelsen inklusiv materiale, E-learn, gæsteforelæsere, oversættere er

59.600 kr. brutto (29. 800 kr. netto såfremt arbejdsgiver overfører betaling, som fratrækkes løn før skat).

Den gennemsnitlige månedlige ydelse er 1815 kr. brutto, 907,50 netto. Det første år er dog flest forlængede moduler. Ved tilmelding indbetales:

 • Depositum 1000,- kr. dækker eksamensafgift til censorer
 • Uddannelsesmodulerne for første kvartal.

De fleste aftaler at opdele hele betalingen i 10-20 rater og anmoder arbejdspladsen om at betale uddannelsen og fratrække den i løn.

Overnatning
​Kan finde sted for 100 kr. pr. nat på undervisningslokationen.

 

Undervisningsmateriale

Al undervisningsmateriale downloades løbende og vederlagsfrit fra vores online bibliotek.

Følgende sekundærlitteratur anbefales:

A Manual of Acupuncture, Peter Deadman

Toungue Diagnosis, Barbara Kirschbaum

Fundamentet i Kinesisk Medicin, Giovanni Maciocia eller Nigel Ching.

Anatomy Trains, Thomas Myers

 

World Medicine konceptet

World Medicine er en institution med et tværfagligtsamarbejde mellem naturvidenskab, den klassiske akupunktur og traditionel kinesisk akupunktur. Vore specialer er at beherske akupunktur som et helbredende håndværk og at besidde en bred vifte af behandlingsmuligheder. Vi samarbejder med alle offentlige institutioner gennem mange års gensidig respekt og henvisning. Klienter henvises dagligt fra det offentlige system. Vi henviser også hyppigt klienter til undersøgelser, da vi tager puls på alle patienter,  har mere fysisk kontakt og derved opdager hjertearytmi, knuder, abnormiteter, skolioser, forvarsling for bloppropper, forhøjet blodtryk osv., som vi ønsker et samarbejde med egen læge omkring.

De fleste patienter, der opsøger akupunktur, har kroniske symptomer. Bag kroniske symptomer ligger oftest et traume. Dyb forståelse for traumets natur og behandlingsmuligheder formidles af Prof. Robert Bering på en så unik og visdomsfuld måde at du får ekspertviden. Traumekonceptet tillader elever at komme med dybt ind i patienters livshistorie.

Gennem uddannelsen behandler hver elev (eller deltager hver elev i) behandling af 150-250 patienter.

 

Hvad siger de studerende?

Midt i uddannelsen skriver Charlotte flg.: “Jeg har stopfuld kalender i dag igen, helt frem til kl. 19.00. Hvad jeg kan, har jeg lært her”.​

Ulla Wiese: Uddannelsen rammer SÅ meget plet med mine ønsker gennem mange år. Jeg er vild med strukturen og det flow der er. Jeg går hjem inspireret intellektuelt, menneskeligt, sanseligt og æstetisk. Det er en udsøgt fornøjelse at være en del af dette. Glæder mig SÅ ubeskriveligt over denne rejse og tilslutter mig stilen med at give sig i kast og give bekymringstanker baghjul.

​Uddannelsesprogram

Her beskrives nogle af de emner, uddannelsen byder på.

Akupunkturens hi
storie

Histori

en stammer hovedsageligt fra Den Gule Kejsers klassiker (300 BC og til 200 AD), som på engelsk er en samling af to bøger og på dansk tre bøger SuWen, LingShu og NanJing skrevet af et antal forfattere, der er estimeret til ca. 20. Den Gule Kejser er oversat og udgivet på dansk i E-form (Hørlych Karlsen, 2014).

I 1971 fandt man nogle gamle Mawang-tui dokumenter dateret til 168 BC. De definerer elleve meridianer uden punkter (Jeon and Lee, 2013). Disse teorier følger langt mere Thomas Myers definition af linjer i Anatomy Trains Myers 2013), der svarer til meridianer.

Otto Bergmann (1925-2013) fra Wien var ude ti år før Thomas Myers med fascie anatomien, der forklarer muskel meridianer og meridianer udfra detaljeret anatomi.

Der er 85% sammenfald mellem fascie anatomien, som er muskel meridianerne, og meridianerne.

World Medicine formidler forståelsen for sammenhængen mellem antik akupunktur og moderne akupunktur gennem anatomi.

​De tolv hovedmeridianer

Meridianlære, punktlære og punkt lokalisering.

Nutidig meridian litteratur følger beskrivelsen i LingShu, hvor man betragter meridianer som tynde tråde. Muskel meridianerne og anatomien står i kontrast til denne fortolkning, som hersker i al nugældende akupunktur litteratur.

World Medicine elever præsenteres for videnskabelige dokumentation af  meridianer. Det infrarøde foto af Dr. Dietrich Klinghardt illustrerer Mavemeridianen. Billedet er taget efter en nål er placeret i patientens venstre ben og viser de brede muskel meridianer som præsenteres og dokumenteres i uddannelsen.

I anatomien oplever vi at væv er forbundet med hinanden fra de inderste til yderste lag. Bindevæv og fascier forbinder indre organer med det ydre, som er muskler, led, bindevæv og hud. Meridianer optræder i par. Dette ses i praksis som fysiologiske sammenhænge. Lungemeridianen er partner med Tyktarmsmeridianen. I praksis ser vi at Lungeproblemer påvirker Tyktarmsfunktionen. I fysiologien er de forbundet i hjernestammen. Hver meridian har en sidegren, som kaldes en divergent meridian, en meridian som forbinder sig til partneren. Hver meridian har også et bredere forløb i musklerne og det interesserer vi os meget for, fordi al den energi, vi skal bruge til at forbedre kroppens funktioner, mest af alt hænger fast i Muskel meridianerne.

Her illustreres på venstre billede hvorledes kineserne afbilder meridianerne. Midterste illustration viser hvorledes denne model er efterlignet. Højre illustration afspejler naturvidenskaben, hvor fascier sammenbinder muskler i lange kæder, der er sammenfaldende med meridianer.

World Medicine formidler forståelsen for akupunktur ved sammenligning af kinesernes fund og naturvidenskab, således at du har begge vinkler på din forklaring, når du står ved patienten.

Muskel meridianer
​Hver meridian har et dybere forløb gennem specifikke muskler, som afviger fra Hoved-meridianerne. Smerter følger altid muskel-meridianerne og behandles på disse.

​World Medicine er den eneste akupunkturskole i Danmark, der beskæftiger sig med muskel-meridianer og formidler indgående kendskab til sammenhænge mellem organer, muskler og smerter. Hovedmeridianerne kan ikke forklare smerter.

​Yin og Yang

Der findes ingen dansk nomenklatur for begreberne Yin og Yang. De kan betragtes som komplementære eller som modsætninger. Det kommer an på betragteren! Samlet set er Yin og Yang bevægelse.

Traditionel Kinesisk Medicin (TCM) er medicinen om bevægelse. Hvis du ved hvordan ting bevæger sig, har du visdom!

Sygdom er, hvor den harmoniske bevægelse er ophørt, hvor samarbejdet mellem Yin og Yang er adskilt. Akupunktur er, at synkronisere bevægelse.

Bevægelse væk fra er Yang. Udvidelse er Yang.

Bevægelse indeni er Yin. Sammentrækning er Yin.

Jo tættere energi er, des mere udgør energi en substans. Jo mere plads energi har, des mere udgør energi en bevægelse. Interaktion mellem disse bevægelser er alt, hvad vi ser omkring os. Materielle ting og ikke materielle ting bevæger sig sammen. Alt i kroppen er summen af bevægelse.

F.eks. betragtes Hjertet som Yin. Hjerteslagene er Yang. Uden den ene del, er der ingen mening med den anden.

Der er en bevægelse uden retning, som ikke kan måles, denne er Shen. Shen forklares ikke her men i et levende forum, hvor tillid er den vigtigste faktor.

De Fem Elementer

Kineserne har haft næsten ufatteligt stort kendskab til astronomi. En del af akupunkturens forklaringsmodel er baseret på naturens elementer. Kineserne definerer fem elementer. Træ, ild, jord, metal og vand. Alle funktioner i kroppen sammenlignes med disse elementers funktioner i universet. Elementerne sammenlignes også med faser i døgnet, måneden og årstiderne.

Der defineres, fem former for grundfølelser, fem årstider, fem meteorologiske aktioner, fem smage, fem dufte, fem bevægelser der alle interagerer med fem organ par i dette element system. Denne teori forekommer genial.

​​Organer
​Organfunktioner i kinesisk perspektiv.
Sygdommes spæde opståen og udvikling. ​Diagnose af alle organer, samt udredning af det svageste organ. Roden til sygdom udredes og forgreningerne defineres. Dette er diagnose og muliggør årsagsbehandling.

​​Relationer mellem organer
Samarbejde mellem organer og mangel på samme. Helhedsbilledet er yderst aktuelt. Alt kan hænge sammen.

Nåleteknik
Instiks-teknik, dybde, retning, manipulation.
Særlige teknikker til smertebehandling og chok-traumebehandling.

Klimatiske faktorer
Kulde, Hede, Vind, Fugt og Tørhed i klimaet har konsekvenser for helbredet. Filosofisk sammenligning med indre “Klimatiske Faktorer” der ikke har noget med vejr at gøre, men som skaber symptomer, der optræder på samme måde som klimaet. Ydre kulde forstærker indre svagheder, som har med kulde at gøre. Blæst er lavtryk, som tillige påvirker nogle specifikke funktioner.

De syv Emotionelle faktorer
Følelser påvirker respektive organer: Sorg, angst, depression, vrede, eufori, rædsel og tankemylder. Emotioner (motioner) bevæger energi og kan bevæge eller stagnere, men akupunktur kan balancere! Her kan effekten af akupunktur næsten ikke overdrives.

Ghost-syndrom
Når et chok udvikler sig til en ændring i personligheden, fremkommer forskellige niveauer af afhængighed, kompensation adfærd og psykiske ubalancer. Akupunktur modeller til at løsne op for disse niveauer af ubalancer.

De Indre og Ydre “drager”
Både indre og ydre fysiske og psykiske traumer kan medføre ændret adfærd og en form for besættelse og mental stagnation. Akupunkturpunkter kan løsne op, for henholdsvis symptomer som følge af ydre fysiske og indre psykiske påvirkninger, selvom det lyder utroligt.

Chok og traumer, traumatologi
Dybdegående indføring i traumets natur. Forståelse for kompensations-mønstre, evnen til at kompensere, tab af kompensations-evnen, som er sammenbrud. De mest kendte symptomer er angst for at komme i en situation, der minder om traumet. Andre symptomer er nedsat hukommelse og koncentration, drømme der gentager sig, søvnproblemer, kuldskærhed og indre uro. Kinesisk Pulsdiagnose afspejler chok i alle grader samt i hvilken alder et chok har fundet sted. Behandlingener unik.

De otte Ekstraordinære meridianer

Ekstra meridianer, som ikke eksisterer når kroppen er i balance, men træder til ved sygdom. Disse udspringer fra den arvelige energi. Små børn behandles på de Ekstraordinære meridianer, idet Hovedmeridianerne ikke er færdigudviklet de første leveår.

Tunge-diagnose
Tungens form, farve, belægning, furer o.a. udtrykker en pålidelig diagnose. Denne diagnoseform blev tidligere anvendt i lægeverden, men faldt bort samtidigt med at lægemidler blev udviklet.

Pulsdiagnose
Gennem tre forlængede weekender trænes pulsdiagnose. Der findes to pulssystemer. Shen-Hammer-systemet og Yin-Yang-systemet. Vi anvender Shen Hammer systemet, fordi det er logisk, let og objektivt.

De otte diagnose-principper
Fundamentet for en akupunktur diagnose er principperne:

 • Yin
 • – Yang
 • Indre
 • – Ydre
 • Overtilstand – Undertilstand
 • Kulde – Hede.

​Diagnosticering af hver enkelt patient. Vi benytter ikke opskrifter, men individuel diagnose og behandling.
Hovedpiner har, ligesom alle andre problemer, mange årsager og behandles på mange forskellige måder, alt efter diagnosen.

Smertebehandling
Lokal-behandling af smerter. Smerter er altid en kompensation for et problem et andet sted Kombination af lokalbehandling og årsagsbehandling.

Praktik
​Alle moduler omfatter praktik under vejledning.​

KLINIKDRIFT
Stil, tips, forholdsregler, supervision, profilering af klinik.

ØREAKUPUNKTUR
Øre-akupunkturen er opdaget og udviklet af den franske læge Paul Nogier. Terapien er effektiv og meget let at lære. Man kan opnå resultater fra første dag.

​Uddannelsen drejer sig kort sagt om, at få dette fag til at fungere, både teoretisk, praktisk, håndværksmæssigt, personligt og økonomisk.

Målsætning med uddannelsen

At give alt hvad en elev har behov for i mødet med patienten.

 

Undervisere


Anne
Marie Vester

Ansvarlig for akupunktur, praktik og eksamen.

Akupunktør fra Akupunkturskolen i Danmark 1987.

Lektor i akupunktur ved Changchun Universitet, Kina 1990.

Anden akupunktur-uddannelse fra Nihaw Akupunktur 1992.

Studerer cand scient ved Middlesex University, London.

Forelæser på prækonference workshop Syddansk Universitet Odense, Sigmund Freud Universitet Wien, Bit-kongres Xiang Kina.

Mesterlæreelev af Dr. Raphael Nogier, Lyon.

Posturologi fra prof. Dr. Michel Marignan, Marseilles.

Betroet udbredelsen af Øreakupunktur og Posturologi i Skandinavien samt Myoreflex terapi og Psykotraumatologi i Danmark.

​​Egen klinik siden 1987. Venteliste og ansatte siden 1999.

 

Professor, psykiater Robert Bering

Psykotraumatologi

 


Dr. Daniel Asis

Lysbehandling på akupunkturpunkter i stedet for nåle.

Dr. Asis er pioner i lysbehandling af traumer.

 

Dr. Raphael Nogier www.nogier.info​

Samt Anne Marie Vester Øreakupunktur

MSc Joachim Hauser

Sjælsaspekter i Kinesisk Medicin

 

Dr. Anna Iben Hollensberg

Tungmetalforgiftning

 

Frede Damgaard

Vitaminer & mineraler

 

Nicolai Damgaard

Faste

 

Arvin Larsen

Livets hormoner

 

Wolfgang Fasser

Relationer til patienter og helbredelse

 

Charlotte Bartholin

Arbehandling

 


Anne
Eising: Jeg har prøvet mange behandlinger hos rigtig mange terapeuter i flere år. Alle har gjort noget godt. Behandlingen jeg fik hos World Medicine slog igennem og fjernede mine symptomer efter første behandling.

Hvorfor vælge os?

Elever behersker følgende:

Klassisk Kinesisk diagnose

Pulsdiagnose. Garanti for at elever behersker pulsdiagnose. Elever kan med Klassisk pulsdiagnose vælge specifikke akupunkturpunkter ud fra pulsdiagnosen alene. Pulsdiagnosen leder til meningsfulde råd til selvhjælp, som skaber terapeutisk samarbejde, forbedrer resultater og opfylder patienters forventninger.

 

Tungediagnose. Garanti for at elever behersker tungediagnose og kan anvende tungediagnose til både kendte og ikke beskrevne ubalancer og sygdomme.

 

Ansigtsdiagnose. Garanti for at elever med ansigtsdiagnose både kan definere den arvelige tendens til sygdom, ubalancer og svaghed og de ubalancer livsstilen kan medføre.

 

Behandling

Akupunktur. Garanti for at elever kan anvende Klassisk Akupunktur og forstå akupunkturens fysiologi og filosofi bygget på Universets fysiske love i henholdsvis to dimensioner (Yin og Yang), tre dimensioner (Yin, Yang, Qi), fire dimensioner (kompasretningerne nord, syd, øst, vest), fem dimensioner (de fem elementer Træ, Ild, Jord, Metal, Vand), seks dimensioner (de seks meridianer), syv dimensioner (de syv emotioner) og otte dimensioner (de otte ekstraordinære meridianer).

 

Smertebehandling. Garanti for at elever kan differentiere imellem smerter. Muskulo-skeltale smerter, nocicpetive smerter og dissociative smerter. Ekspertviden til årsagsbehandling. Introduktion til symptombehandling af smerteområder som f.eks. Master Tung og Dr. Tan- metoderne.

 

Traumer. Garanti for at elever får ekspertviden, individuel mesterlære og skærpet indlevelse i traumebehandling gennem praktik. Uddannelse fokuserer først og fremmest på baggrunden for, hvorfor kroppen er forhindret i at helbrede sig selv. Uddannelse giver ekspertviden i at undgå re-traumatisering. Traumebehandling er  kun gennem en fysisk tilgang.

 

Mødet med patienten. Elever står stærkt i mødet med patienten og får samme succes som deres lærer. Elever kan sætte livshistorien i perspektiv med henvendelses-årsagerne. Vi behandler ikke ubalancer eller sygdomme. Vi behandler mennesker med livshistorier, der har skabt sygdomme og ubalancer. På uddannelsen kan elever medbringe de tungeste patienter, fordi de møder succesfulde lærere.

1. modul

27. – 29. september 2019

Sidefag Posturologi København

Fredag 10:00 – 18:00

Lørdag 9:00 – 17:30

Søndag 9:00 – 13:00

2. modul

8. – 10. nov. 2019

Sidefag Øreakupunktur 1 København

Fredag 19:00 – 22:00

Lørdag 9:00 – 17:30

Søndag 9:00 – 16:00

3. modul

29. november 2019

4. modul

13. december

5. modul 

10. – 12. januar 2020

Sidefag Øre-akupunktur 2 København

Fredag 10:00 – 18:00

Lørdag 9:00 – 17:30

Søndag 9:00 – 13:00

6. modul

21. februar 2020

7. modul

6. marts 2020

8. modul

24. april 2020

9. modul

15. maj 2020

10. modul

12. – 14. juni 2020

Sidefag Muskelmeridianer København

Fredag 10:00 – 18:00

Lørdag 9:00 – 17:30

Søndag 9:00 – 13:00

11. modul

28. august 2020

12. modul

25. – 27. september

Psykotraumatologi København

Fredag 18:00 – 21.30

Lørdag 9:00 – 17:30

Søndag 9:00 – 16:00

13. modul

2. oktober 2020

14. modul

27. november 2020

15. modul

8. januar 2021

16. modul

Sidefag Øre-akupunktur 3 København

5. – 7. februar 2021

Fredag 10:00 – 18:00

Lørdag 9:00 – 17:30

Søndag 9:00 – 13:00

17. modul

5. marts 2021

18. modul

9. april 2021

19. modul

7. maj 2021

8. maj 2021

9.00 – 12.00 Frede Damgaard

12.00 – 17.00 Akupunktur

20. modul

11. juni 2021

21. modul

20. – 22. august 2021

Sidefag Muskelmeridianer 2 København

Fredag 10:00 – 18:00

Lørdag 9:00 – 17:30

Søndag 9:00 – 13:00

22. modul

10. september 2021

23. modul

Fredag d. 29. oktober 2021

Mundtlig eksamen

Lørdag d. 30. oktober 2021

Skriftlig eksamen

 

Valgfri mulighed

Fredag d. 27. maj 2022

Mundtlig eksamen

Lørdag d. 28. maj 2022

Skriftlig eksamen

1. modul

Posturologi 27. – 29. september 2019

Posturologi kommer igen

d. 4. – 6. september 2020

2. modul

3. – 5. januar 2020

Øreakupunktur 1

Fredag 17:00 – 21:00

Lørdag 9:00 – 17:30

Søndag 9:00 – 15:00

3. modul

10. – 12. januar 2020

Øre-akupunktur 2

Fredag 10:00 – 18:00

Lørdag 9:00 – 17:30

Søndag 9:00 – 13:00

4. modul

Akupunktur-uddannelse start i København

28. – 29. februar 2020

5. modul

17. – 18. april 2020

6. modul

8. – 9. maj 2020

7. modul

12. – 14. juni 2020

Psykotrauma 1

Daniel Asis

8. modul

21. – 22. august 2020

9. modul

25. – 27. september 2020

Muskelmeridianer 1

10. modul

20. – 21. november 2020

11. modul foregår i Holstebro

8. – 9. januar 2021

Fredag: Arvin Larsen

12. modul

5. – 7. februar 2021

Øre-akupunktur 3

13. modul

12. – 13. marts 2021

14. modul foregår i Holstebro

7. – 8. maj 2021

15. modul

20. – 22. august 2021

Muskelmeridianer 2 

Eksamen

30. oktober 2021

Skriftlig eksamen

31. oktober 2021

Mundtlig eksamen

 

Valgfri mulighed

Fredag d. 20. maj 2022

Mundtlig eksamen

Lørdag d. 21. maj 2022

Skriftlig eksamen