​Akupunktur-uddannelse

på naturvidenskabelig og traditionel kinesisk grundlag

Godkendelse og anerkendelse

Akupunktur-uddannelsen på World Medicine er godkendt af brancheforeningen Praktiserende Akupunktører (PA) i Danmark og af Europæisk Traditionel Kinesisk Medicinsk association (ECTMA). Uddannelsen medfører RAB-godkendelse.

Alle private Sundhedsforsikringer og Danmark giver tilskud eller betaler  akupunkturbehandlinger udført af World Medicine elever.

Opstart af den kinesiske del af akupunkturuddannelsen

d. 23. august 2019

Uddannelsen forløber over 2 år og ni måneder.

Uddannelsen består af 24 moduler. Otte moduler er forlængede weekender fra fredag til søndag. 16 moduler er en lang fredag samt adgang til seks timers E-learning i alt 16 gange. Se datoer nederst på siden. Uddannelsen inkluderer praktik på World Medicine i København eller hos Ny Energi Holstebro. Praktikken har ingen tidsbegrænsning og er vederlagsfri. World Medicine elever har behandler flere hundrede patienter gennem deres uddannelse.

PRIS
​Samlet pris for hele uddannelsen inkl. materiale:

49.900 kr. brutto.

24.950 netto, såfremt arbejdsgiver overfører betaling, som fratrækkes løn.

Hvis man allerede har uddannelsen i øreakupunktur, er prisen henholdsvis 39.900 kr. brutto og 19.950 netto.

World Medicine konceptet

World Medicine er en bro mellem naturvidenskab og traditionel kinesisk akupunktur. Vores styrke tværfagligt samarbejde.

Antik akupunktur, klassisk akupunktur og traditionel kinesisk akupunktur kombineres i World Medicine med videnskabelig akupunktur. Alle modeller indeholder store sandheder. Alle metoder formidler et samlet solidt grundlag for, at kunne udrede sammenhænge og helbrede.

At diagnosticere er, at forstå sammenhænge.

​At helbrede med akupunktur er, at forstå sammenhænge mellem patientens livshistorie og sygdom og at have flere tilgange til at helbrede. Patienter oplyses om, hvad der i livshistorie og livsstil har udviklet en sygdom eller en ubalance og hvad der skal til for at helbrede. Dette koncept er World Medicine. En World Medicine  elev kan formidle sammenhængene mellem patientens livshistorie, livsstil, helbredsmæssige konstitution og sygdom.

Elever får den succes, deres lærer har. World Medicine præsenterer kun lærere med succesfulde klinikker.

Midt i uddannelsen skriver Charlotte flg.: “Jeg har stopfuld kalender i dag igen, helt frem til kl. 19.00. Hvad jeg kan, har jeg lært her”.​

Vi anvender en stor del af undervisningstiden til at videregive det kunstneriske håndværk. World Medicine elever er specialiserede i pulsdiagnose, tungediagnose,  ansigtsdiagnose og patientbehandling. Vore elever kan diagnosticere og behandle ud fra forståelse for sammenhænge. Det betyder at f.eks. migræne behandles på mange forskellige måder ud fra livshistorien. Opskrifter og udenadslære præsenteres ikke, da helbredelse er helt individuelt og skal have sammenhæng med årsager.

UDDANNELSESPROGRAM

Her beskrives nogle af de emner, uddannelsen byder på.

Akupunkturens historie

Stammer fra Den Gule Kejsers klassiker (300 BC og til 200 AD), som på engelsk er en samling af to bøger og på dansk tre bøger SuWen, LingShu og NanJing skrevet af et antal forfattere, der er estimeret til ca. 20. Den Gule Kejser er oversat og udgivet på dansk i E-form (Hørlych Karlsen, 2014).

I 1971 fandt man nogle gamle Mawang-tui dokumenter dateret til 168 BC. De definerer elleve meridianer uden punkter (Jeon and Lee, 2013). Disse teorier følger langt mere Thomas Myers definition af linjer i Anatomy Trains Myers 2013), der svarer til meridianer.

Otto Bergmann (1925-2013) fra Wien var ude ti år før Thomas Myers med fascie anatomien, der forklarer muskel meridianer og meridianer udfra detaljeret anatomi.

Der er 85% sammenfald mellem fascie anatomien, som er muskel meridianerne, og meridianerne.

På World Medicine formidles forståelsen for sammenhængen mellem antik akupunktur og moderne akupunktur gennem anatomi.

​De tolv hovedmeridianer

Meridianlære, punktlære og punkt lokalisering.

Nutidig meridian litteratur følger beskrivelsen i LingShu, hvor man betragter meridianer som tynde tråde. Muskel meridianerne og anatomien står i kontrast til denne fortolkning, som hersker i al nugældende akupunktur litteratur.

World Medicine elever præsenteres for videnskabelige dokumentation af  meridianer. Det infrarøde foto af Dr. Dietrich Klinghardt illustrerer Mavemeridianen. Billedet er taget efter en nål er placeret i patientens venstre ben og viser de brede muskel meridianer som præsenteres og dokumenteres i uddannelsen.

I anatomien oplever vi at væv er forbundet med hinanden fra de inderste til yderste lag. Bindevæv og fascier forbinder indre organer med det ydre, som er muskler, led, bindevæv og hud. Meridianer optræder i par. Dette ses i praksis som fysiologiske sammenhænge. Lungemeridianen er partner med Tyktarmsmeridianen. I praksis ser vi at Lungeproblemer påvirker Tyktarmsfunktionen. I fysiologien er de forbundet i hjernestammen. Hver meridian har en sidegren, som kaldes en divergent meridian, en meridian som forbinder sig til partneren. Hver meridian har også et bredere forløb i musklerne og det interesserer vi os meget for, fordi al den energi, vi skal bruge til at forbedre kroppens funktioner, mest af alt hænger fast i Muskel meridianerne.

Her illustreres på venstre billede hvorledes kineserne afbilder meridianerne. Midterste illustration viser hvorledes man har efterlignet denne model. Højre illustration afspejler naturvidenskaben, hvor fascier sammenbinder muskler i lange kæder, der er sammenfaldende med meridianer.

World Medicine formidler forståelsen for akupunktur ved sammenligning af kinesernes fund og naturvidenskab, således at du har begge vinkler på din forklaring, når du står ved patienten.

Muskel meridianer
​Hver meridian har et dybere forløb gennem specifikke muskler, som afviger fra Hoved-meridianerne. Smerter følger altid muskel-meridianerne og behandles på disse.

​World Medicine er den eneste akupunkturskole i Danmark, der beskæftiger sig med muskel-meridianer og formidler indgående kendskab til sammenhænge mellem organer, muskler og smerter. Hovedmeridianerne kan ikke forklare smerter.

​Yin og Yang

Der findes ingen dansk nomenklatur for begreberne Yin og Yang. De kan betragtes som komplementære eller som modsætninger. Det kommer an på betragteren! Samlet set er Yin og Yang bevægelse.

Traditionel Kinesisk Medicin (TCM) er medicinen om bevægelse. Hvis du ved hvordan ting bevæger sig, har du visdom!

Sygdom er, hvor den harmoniske bevægelse er ophørt, hvor samarbejdet mellem Yin og Yang er adskilt. Akupunktur er, at synkronisere bevægelse.

Bevægelse væk fra er Yang. Udvidelse er Yang.

Bevægelse indeni er Yin. Sammentrækning er Yin.

Jo tættere energi er, des mere udgør energi en substans. Jo mere plads energi har, des mere udgør energi en bevægelse. Interaktion mellem disse bevægelser er alt, hvad vi ser omkring os. Materielle ting og ikke materielle ting bevæger sig sammen. Alt i kroppen er summen af bevægelse.

F.eks. betragtes Hjertet som Yin. Hjerteslagene er Yang. Uden den ene del, er der ingen mening med den anden.

Der er en bevægelse uden retning, som ikke kan måles, denne er Shen. Shen forklares ikke her men i et levende forum, hvor tillid er den vigtigste faktor.

De Fem Elementer

Kineserne har haft næsten ufatteligt stort kendskab til astronomi. En del af akupunkturens forklaringsmodel er baseret på naturens elementer. Kineserne definerer fem elementer. Træ, ild, jord, metal og vand. Alle funktioner i kroppen sammenlignes med disse elementers funktioner i universet. Elementerne sammenlignes også med faser i døgnet, måneden og årstiderne.

Der defineres, fem former for grundfølelser, fem årstider, fem meteorologiske aktioner, fem smage, fem dufte, fem bevægelser der alle interagerer med fem organ par i dette element system. Denne teori forekommer genial.

​​Organer
​Organfunktioner i kinesisk perspektiv.
Sygdommes spæde opståen og udvikling. ​Diagnose af alle organer, samt udredning af det svageste organ. Roden til sygdom udredes og forgreningerne defineres. Dette er diagnose og muliggør årsagsbehandling.

​​Relationer mellem organer
Samarbejde mellem organer og mangel på samme. Helhedsbilledet er yderst aktuelt. Alt kan hænge sammen.

Nåleteknik
Instiks-teknik, dybde, retning, manipulation.
Særlige teknikker til smertebehandling og chok-traumebehandling.

Klimatiske faktorer
Kulde, Hede, Vind, Fugt og Tørhed i klimaet har konsekvenser for helbredet. Filosofisk sammenligning med indre “Klimatiske Faktorer” der ikke har noget med vejr at gøre, men som skaber symptomer, der optræder på samme måde som klimaet. Ydre kulde forstærker indre svagheder, som har med kulde at gøre. Blæst er lavtryk, som tillige påvirker nogle specifikke funktioner.

De syv Emotionelle faktorer
Følelser påvirker respektive organer: Sorg, angst, depression, vrede, eufori, rædsel og tankemylder. Emotioner (motioner) bevæger energi og kan bevæge eller stagnere, men akupunktur kan balancere! Her kan effekten af akupunktur næsten ikke overdrives.

Ghost-syndrom
Når et chok udvikler sig til en ændring i personligheden, fremkommer forskellige niveauer af afhængighed, kompensation adfærd og psykiske ubalancer. Akupunktur modeller til at løsne op for disse niveauer af ubalancer.

De Indre og Ydre “drager”
Både indre og ydre fysiske og psykiske traumer kan medføre ændret adfærd og en form for besættelse og mental stagnation. Akupunkturpunkter kan løsne op, for henholdsvis symptomer som følge af ydre fysiske og indre psykiske påvirkninger, selvom det lyder utroligt.

Chok og traumer, traumatologi
Dybdegående indføring i traumets natur. Forståelse for kompensations-mønstre, evnen til at kompensere, tab af kompensations-evnen, som er sammenbrud. De mest kendte symptomer er angst for at komme i en situation, der minder om traumet. Andre symptomer er nedsat hukommelse og koncentration, drømme der gentager sig, søvnproblemer, kuldskærhed og indre uro. Kinesisk Pulsdiagnose afspejler chok i alle grader samt i hvilken alder et chok har fundet sted. Behandlingen er unik.

​De otte Ekstraordinære meridianer
Ekstra meridianer, som ikke eksisterer når kroppen er i balance, men træder til ved sygdom. Disse udspringer fra den arvelige energi. Små børn behandles på de Ekstraordinære meridianer, idet Hovedmeridianerne ikke er færdigudviklet de første leveår.

Tunge-diagnose
Tungens form, farve, belægning, furer o.a. udtrykker en pålidelig diagnose. Denne diagnoseform blev tidligere anvendt i lægeverden, men faldt bort samtidigt med at lægemidler blev udviklet.

Pulsdiagnose
Gennem tre forlængede weekender trænes pulsdiagnose. Der findes to pulssystemer. Shen-Hammer-systemet og Yin-Yang-systemet. Vi anvender Shen Hammer systemet, fordi det er logisk, let og objektivt.

De otte diagnose-principper
Fundamentet for en akupunktur diagnose er principperne:

 • Yin – Yang
 • Indre – Ydre
 • Overtilstand – Undertilstand
 • Kulde – Hede.

​Diagnosticering af hver enkelt patient. Vi benytter ikke opskrifter, men individuel diagnose og behandling.
Hovedpiner har, ligesom alle andre problemer, mange årsager og behandles på mange forskellige måder, alt efter diagnosen.

Smertebehandling
Lokal-behandling af smerter. Smerter er altid en kompensation for et problem et andet sted Kombination af lokalbehandling og årsagsbehandling.

Praktik
​Alle moduler omfatter praktik under vejledning.​

KLINIKDRIFT
Stil, tips, forholdsregler, supervision, profilering af klinik.

ØREAKUPUNKTUR
Øre-akupunkturen er opdaget og udviklet af den franske læge Paul Nogier. Terapien er effektiv og meget let at lære. Man kan opnå resultater fra første dag.

​Uddannelsen drejer sig kort sagt om, at få dette fag til at fungere, både teoretisk, praktisk, håndværksmæssigt, personligt og økonomisk.

​MÅLSÆTNING MED AKUPUNKTUR-UDDANNELSEN
At kunne helbrede.

World Medicine elever kultiveres til selvopretholdende sundhed fysisk, psykisk, og socialt. Elever støttes, vejledes og stimuleres til at være et tydeligt eksempel for patienter, hvilket supplerer elevens faglige evner med en subjektiv gennemslagskraft.

UNDERVISERE

Akupunktur

Anne Marie Vester:

Akupunktør 1987 fra Akupunkturskolen i Danmark.

Anden akupunktur-uddannelse fra Nihaw akupunktur v. Tommy Iversen.

Lektor i akupunktur ved Changchun Universitet, Kina 1990.

Studerer cand scient ved Middlesex University, London.

Forsker ved Middelsex University.

Forelæser på prækonference workshop Syddansk Universitet, Danmark.

Forelæser på verdenskongres i Xiang Kina, Bit-kongres.

Mesterlæreelev fra den verdenskendte franske øre-akupunktør Dr. Raphael Nogier, Lyon.

Posturologi fra prof. Dr. Michel Marignan, Marseilles.

Anne Marie Vester er betroet udbredelsen af øreakupunktur og posturologi i Skandinavien.

​​Egen klinik siden 1987. Venteliste og ansatte siden 1999.

Pulsdiagnose

Claus Sørensen: Akupunktør fra College of Integrated Chinese Medicine (CICM), Reading, UK i 2002.

1-årig overbygning på uddannelse fra CICM 2006.

Bachelor i Akupunktur og Kinesisk Medicin.
www.overskudihverdagen.dk​

Øre-akupunktur
Dr. med. Raphael Nogier: Europas førende øre-akupunktør, søn af grundlæggeren Paul Nogier.
www.nogier.info​

Posturologi
Prof. Dr. med. Michel Marignan: Grundlægger af posturologi
www.posturo.com​

Kommunikationsrådgiver
Anne Lea Nielsen cand.ling.merc: Udarbejder individuel strategiplan og visionsplan til elever fra World Medicine. Anne Lea er headhuntet til en verdensomspændende norsk virksomhed, men rejser til World Medicine, for at profilere elever individuelt i slutningen af uddannelsen.​

Ulla Wiese: Uddannelsen rammer SÅ meget plet med mine ønsker gennem mange år. Jeg er vild med dit drev og struktur, og går hjem inspireret intellektuelt, menneskeligt, sanseligt og æstetisk. Det er en udsøgt fornøjelse at være en del af dette hold. Glæder mig SÅ ubeskriveligt til denne rejse og tilslutter mig din stil med at give sig i kast og give bekymringstanker  baghjul

Tidshorisont

Akupunktur-uddannelsen strækker sig sammenlagt over 24 weekend moduler opdelt i 16 korte og 8 lange moduler.
Uddannelsen afsluttes med eksamen.

​​16 moduler 

 • fredage fra kl 10:00 – 18:30
 • E-learning 6 lektioner

​8 forlængede moduler 

 • fredage fra kl. 10:00 – 18:00
 • lørdage fra kl. 9:00 – 18:00
 • søndage fra kl. 9:00 – 13:00
  I alt 414 face to face undervisningslektioner. Nogle tæller forberedelser og lektier med og skriver et tredobbelt timetal, men denne lektionsplan er ens for alle skoler.

​233 timers praktik foruden ovenstående weekendundervisning.
100 timer af praktikken afsættes til en skriftlig opgave, der fremlægges for klassen.
60 timers superviseret praktik med Anne Marie på en af vore klinikker enten alene eller sammen med en medstuderende efter eget ønske. Der er ikke loft over timerne som aftales individuelt.

57 timer med egne patienter.
4 behandlinger købes eller byttes med en akupunktør. Forløbet beskrives, tæller 6 timer.
Observation af en medstuderende 10 timer.
Al praktik er gratis muligvis undtagen de 4 behandlinger.

Pris
16 moduler á 1370,- , samt 8 forlængede moduler á 3500,- kr. Bespisning er inkluderet i de forlængede moduler/weekender.
Hele uddannelsen koster i alt koster 49.900,- kr. brutto og 24.990,- kr netto
Ved uddannelsens start afregnes 5 moduler. Herefter afregnes kvartalsmæssigt forud. Der opkræves ikke depositum. Hvis arbejdspladsen betaler uddannelsen, sender vi gerne en regning, således at kursushonoraret fratrækkes bruttolønnen og derved halveres. Forhindret deltagelse erstattes året efter.

Undervisningsmateriale
Downloades løbende og vederlagsfrit fra vores online bibliotek.
Der anbefales sekundærlitteratur for 2500 – 3000 kr.

A Manual of Acupuncture af Peter Deadman

Toungue Diagnosis af Barbara Kirschbaum

Fundamentet i Kinesisk Medicin af enten Giovanni Maciocia eller Nigel Ching.

Anatomy Trains Thomas Myers

Overnatning
​Kan finde sted for 100 kr. pr. nat på adressen Slagelsegade 12.

Tilmelding: Sker via e-mail: klinik@ny-energi.dk
Garanti: Vi garanterer igangsat kursus gennemføres i fuld udstrækning, uden kvalitetsmæssige forringelser.
Eksamensbevis: udstedes efter bestået eksamen. Uddannelsen giver direkte adgang til:

 • At praktisere akupunktur
 • At drive selvstændig klinik
 • Optagelse i akupunktur foreningerne PA og DA
 • RAB-registrering
 • Tilskud fra Danmark
 • Tilskud fra alle private sundhedsforsikringer
 • Ansættelse på andre klinikker
 • Ubegrænset praktik efter uddannelsen

Gennem 4 år, har alle undtagen en bestået eksamen.

Yderligere oplysninger fås hos kursusarrangøren, hos igangværende eller tidligere elever.​

1. modul 16. – 18. november 2018
Forlænget weekend øreakupunktur grunduddannelse
2. modul 30 november – 2. december 2018
Forlænget weekend Posturologi praktisk grunduddannelse
3. modul 4. – 6. januar 2019
Forlænget weekend øreakupunktur udvidet
4. modul 25. – 27. januar 2019
Forlænget weekend øreakupunktur udvidet Dr. Nogier
5. modul 15. – 17. marts 2019
Forlænget weekend Muskelmeridianer
Her starter Klassisk Kinesisk Akupunkturuddannelse
6. modul 23. august 2019
Holstebro fra 10.00 – 18.30 samt 6 timers E-learn.
7. modul 13.  september 2019
Holstebro fra 10.00 – 18.30 samt 6 timers E-learn.
8. modul 11. oktober 2019
Holstebro fra 10.00 – 18.30 samt 6 timers E-learn.
9. modul 8. november 2019
Holstebro fra 10.00 – 18.30 samt 6 timers E-learn.
10. modul 29. november 2019
Holstebro fra 10.00 – 18.30 samt 6 timers E-learn.
11. modul januar 2020
Holstebro fra 10.00 – 18.30 samt 6 timers E-learn.
12. modul februar 2020
Holstebro fra 10.00 – 18.30 samt 6 timers E-learn.
13. modul marts 2020
Holstebro fra 10.00 – 18.30 samt 6 timers E-learn.
14. modul april 2020
Holstebro fra 10.00 – 18.30 samt 6 timers E-learn.
15. modul maj 2020
Holstebro fra 10.00 – 18.30 samt 6 timers E-learn.
16. modul juni 2020
Holstebro fra 10.00 – 18.30 samt 6 timers E-learn.
17. modul august 2020
Holstebro fra 10.00 – 18.30 samt 6 timers E-learn.
18. modul september 2020
Holstebro fra 10.00 – 18.30 samt 6 timers E-learn.
19. modul oktober 2020
Holstebro fra 10.00 – 18.30 samt 6 timers E-learn.
20. modul november 2020
Holstebro fra 10.00 – 18.30 samt 6 timers E-learn.
21. modul december 2020
Holstebro fra 10.00 – 18.30 samt 6 timers E-learn.
22. modul januar 2021
Holstebro fra 10.00 – 18.30 samt 6 timers E-learn.
23. modul januar 2021
Holstebro fra 10.00 – 18.30 samt 6 timers E-learn.
24. modul februar 2021
Holstebro fra 10.00 – 18.30 samt 6 timers E-learn.
25. modul marts 2021
Holstebro fra 10.00 – 18.30 samt 6 timers E-learn.
26. modul  april 2021
Holstebro fra 10.00 – 18.30 samt 6 timers E-learn.
27. modul maj 2021
Holstebro fra 10.00 – 18.30 samt 6 timers E-learn.
Tilmelding