World Medicine – stærkt helbred og et langt liv

​​Depression, angst og chok​

Der er ingen adskillelse mellem det psykiske og fysiske.

Når de indre organer fungerer optimalt, har det stor indflydelse på den psykiske status. Den psykiske status har også indflydelse på de indre organers funktion. Når man er glad, fungerer maven bedre hos de fleste og man sover bedre om natten, hvilket er vigtigt for de indre organer.

Der er forskellige følelser, som påvirker bestemte organer, jfr. kinesisk medicin. Sorg sætter sig i brystkassen og påvirker Lungerne. Sorg kan bidrage til alle Lungesygdomme. Depression stagnerer Leverfunktionen, hvilket rent fysisk manifesterer sig i træthed, nedtrykthed og spændinger hvor Leveren ligger, nemlig ved ribbenskurvaturen.

Angst påvirker Nyrerne, -man tisser i bukserne! En god Nyre-funktion forhindrer angst, det ligger ikke til mennesker med en stærk nyre-funktion at blive angst. Når man med akupunktur styrker nyre-funktionen forsvinder eller dæmpes angst. Akupunkturbehandling af Nyrerne og angst er den samme behandling, idet disse funktioner ikke kan adskilles. Sådan har det været gennem flere tusinde år i kinesiske medicin og det fortsætter!!

INGEN DER BLIVER RAMT AF EN DEPRESSION

For at udvikle en sygdom eller en mere eller mindre kronisk ubalance, skal der være flere blokeringer i kroppen fra tidligere, som kroppen på et tidspunkt ikke længere kan kompensere for.

Eksempel: Anna får cystisk lungefibrose. Symptomerne startede efter et barnebarn blev kørt ihjel i trafikken. Annas mor, mormor og søster blev kørt ihjel i samme trafikulykke for 35 år siden. For 15 år siden blev Annas nevø kørt ihjel i trafikken. Da barnebarnet, som ovenover beskrevet ,blev kørt ihjel, blev Anna syg i Lungerne, hvilket man i kinesisk medicin kan sidestille med sorg som kan skabe lungesygdomme. Det er oplagt at kæde en aktivering af flere traumer i samme genre til denne sorg, idet Anne to gange tidligere har mistet mange nærtstående familiemedlemmer i trafikulykker.

Eksempel: Knud får en depression efter at svogeren dør. Knud mistede sin far som 4 årig og husker det som en massiv sorg og savn af hans eneste omsorgsperson. Han led af mangel på omsorg og ensomhed i opvæksten. Senere dør en bror og da svogeren, som Knud har et tæt forhold til, dør, kommer depressionen. Vi ser ofte at 3. chok i samme genre udløser en sygdom, såfremt man ikke har fået effektiv behandling eller assistance mod det de tidligere chok har gjort ved kroppen. Det er ikke tilstrækkeligt at dulme følelser. Det er ofte nødvendigt at få behandling, som kan håndtere den ubevidste stress, som nervesystemet bærer efter enhver form for chok af både fysisk og psykisk karakter. Derfor skal man mere end ad den bevidste vej via samtale, man skal også have støtte til at lette kroppen rent fysisk for de spændinger, ubalancer og spirende latente sygdomme, som fryser sig fast i kroppen, fordi kroppen konstant beskytter sig mod bevidste, ubevidste, fysiske og psykiske belastninger.​

BEHANDLING AF DEPRESSION

Med akupunktur styrker vi Leverfunktionen, fordi Leveren er det organ, som har den tætteste påvirkning på hjernen og hele det psykiske kapitel. Derfor oplever man, ved de fleste psykiske lidelser et element af depression, samt en dysfunktion af Leveren jfr. kinesisk medicin.

Denne dysfuntktion ses ikke i blodprøver, idet den ikke er kemisk, men funktionel. I vestlig medicin har man opdaget forbindelsen mellem hjernen og Leveren. Dette beskrives som “Liver-brain-axis”.

Vi anvender tillige øre-akupunktur, fordi øret har en markant påvirkning af hjernen. Alle ubalancer i hjernen efterlader et punkt på øret, der kan måles elektrisk og kan detekteres via pulsdiagnose, hvor man blot lyser på hele øret og når man rammer et punkt, der svarer til en ubalance i hjernen eller kroppen, reagerer pulsen. Der er mange måder at behandle et sådant punkt på, men her er vi eksperter. Øre- og akupunkturbehandling mod depression er meget effektivt.

Vi er i stand til at anvise urtemedicin, vejrtrækningsøvelser og kostvejledning der alle bidrager til at komme ud af en depression. Vi giver en behandling ad gangen så længe det går fremad. Der er meget forskel på hvor mange behandlinger der skal til.

BEHANDLING MOD ANGST OG FOBIER

Angst lader sig ikke behandle effektivt med akupunktur, men særdeles effektivt med lysbehandling. Punkter på øret, der påvirker mellemhjernen, har en markant og umiddelbar effekt på angst. Disse områder i mellemhjernen overreagerer og aktiverer sansesystemet for meget, så man bliver for følsom i sanseapparatet. Nogle bliver støjfølsomme andre lysfølsomme, smertefølsomme, duftfølsom (allergi) og smagsfølsom. Disse sanser er forbundet med hukommelsen, som svækkes og evnen til at genkalde billeder og forestillinger aktiveres og i dette kapitel ligger angst. Belysning med blåt lys på disse øreakupunktur-punkter har en sammentrækkende effekt på disse funktioner, samtidigt med at farven blå ligger på en frekvens (73Hz), som har en beroligende og balancerende effekt på mellemhjernen.

Eksempler

En person fra Findland rejser til Ny Energi alene for at få behandling mod angst. Han tør ikke gå udenfor, hvis noget rammer ham, det er lige fra en bil til en flyvemaskine der kunne falde ned. Efter første lysbehandling mod angst går han hjem til hotellet og føler ingen fare.

En kvinde er bange for tandlæger. Hun har ikke været der i 10 år. Efter første behandling føler hun sig ikke bange, men bestiller tid hos tandlægen samme dag. Tandlægebesøget var en behagelig oplevelse.

En kvinde er bange for mus og overvejer at sige sit job op, fordi der har været en mus i huset. Hun banker på alle skabsdøre inden hun åbner, for at skræmme en evt. mus væk. Efter første behandling føler hun sig ikke bange mere og glemmer mus.

Der skal 2-4 behandlinger til.

BEHANDLING MOD CHOK OG KRONISK STRESS

Akupunktur kombineret med lysbehandling er særdeles effektivt mod chok. Chok efterlader en kronisk stresstilstand. Der er en verden til forskel på hvad der kan fremprovokere chok og vore choktærskler. Chok påvirker hjerterytmen og vi vurderer graden af chok ud fra hjerterytmen, men også effekten af behandlingen.